Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Phú Yên”

không có tóm lược sửa đổi
[[Xuân Yên, Sông Cầu|Xuân Yên]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (109):
[[Xuân Bình, Sông Cầu|Xuân Bình]]{{,}}
[[Xuân Cảnh]]{{,}}
[[Xuân Hải, Sông Cầu|Xuân Hải]]{{,}}
[[Xuân Hòa, Sông Cầu|Xuân Hòa]]{{,}}
[[Xuân Lâm, Sông Cầu|Xuân Lâm]]{{,}}
[[Xuân Lộc, Sông Cầu|Xuân Lộc]]{{,}}
[[Chí Thạnh]] (huyện lỵ)
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (1514):
[[An Chấn]]{{,}}
[[An Cư, Tuy An|An Cư]]{{,}}
[[An Dân]]{{,}}
[[An Định, Tuy An|An Định]]{{,}}
[[An Hải, Tuy An|An Hải]]{{,}}
[[An Hiệp, Tuy An|An Hiệp]]{{,}}
[[An Hòa, Tuy An|An Hòa]]{{,}}