Khác biệt giữa các bản “Tuy Phong”

không có tóm lược sửa đổi
| chủ tịch HĐND =
| bí thư huyện ủy =
| phân chia hành chính = 2 thị trấn và 109
| mã hành chính = 600
| mã bưu chính =
Ngày 18-7-2003, chia xã Vĩnh Hảo thành 2 xã Vĩnh Hảo và Vĩnh Tân.
 
Ngày 21-11-2019, sáp nhập xã Hòa Phú vào thị trấn Phan Rí Cửa.
Từ đó, huyện có 2 thị trấn và 10 xã như ngày nay.
 
Từ đó, huyện có 2 thị trấn và 109 xã như ngày nay.
== Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 ==
Trong giai đoạn này, huyện Tuy Phong không có các xã, thị trấn vừa đạt dưới 50% cả hai tiêu chí dân số và diện tích. Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận vẫn tiến hành sắp xếp một số đơn vị hành chính theo diện khuyến khích:
 
*Sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Hòa Phú vào thị trấn Phan Rí Cửa<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baobinhthuan.com.vn/doi-song/dan-dong-thuan-sap-nhap-xa-hoa-phu-va-thi-tran-phan-ri-cua-120571.html|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
*Chuyển một phần diện tích tự nhiên của xã Phú Lạc về thị trấn Liên Hương và xã Bình Thạnh<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baobinhthuan.com.vn/van-de-va-su-kien/sap-xep-sap-nhap-de-tao-dong-luc-phat-trien-118977.html|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
*Thành lập thị trấn Vĩnh Tân trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Vĩnh Tân<ref>{{Chú thích web|url=http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/gop-y-quy-hoach-chung-do-thi-moi-vinh-tan-tinh-binh-thuan.html|title=|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
Như vậy, đến năm 2021, huyện Tuy Phong có 3 thị trấn và 8 xã
==Địa lý và thắng cảnh==