Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Bắc Giang”

 
Năm 2013, thành lập các phường: Đa Mai, Dĩnh Kế, Xương Giang thuộc thành phố Bắc Giang.<ref>Nghị quyết số 140/NQ-CP năm 2013 của Chính phủ.</ref>
 
Năm 2019, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc toàn bộ 9 huyện của tỉnh Bắc Giang.<ref>Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>
 
==Chú thích==