Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Thái Nguyên”

 
Năm 2017, chuyển xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương; chuyển thị trấn Chùa Hang và 2 xã: Linh Sơn, Huống Thượng thuộc huyện Đồng Hỷ và chuyển xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên quản lý; chuyển thị trấn Chùa Hang và xã Đồng Bẩm thành 2 phường có tên tương ứng.<ref>Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>
 
Năm 2019, hợp nhất một số xã, phường thuộc thành phố Sông Công và huyện Định Hóa.<ref>Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>
 
==Chú thích==