Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Tuyên Quang”

 
Năm 2011, thành lập huyện Lâm Bình.<ref name="ReferenceA"/>
 
Năm 2019, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Tuyên Quang và huyện Yên Sơn; thành lập một số phường thuộc thành phố Tuyên Quang và hợp nhất một số xã thuộc huyện Sơn Dương.<ref>Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>
 
==Chú thích==