Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Wiktionarypar|anh|Anh}}'''Anh''' trong [[tiếng Việt]] có thể dùng để nói về:
* [[Anh (Xuân Thu)|Nước Anh]]: một nước chư hầu ở Trung Quốc thời xưa, tồn tại từ nhà Hạ đến giữa thời Xuân Thu, tương truyền [[thủy tổ]] là hậu duệ của [[Cao Dao]] được vua Vũ phân phong sau khi thành công trong việc trị thủy.
 
* Xứ [[Anh]] (''England'') của [[Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]] (''United Kingdom'')
* Trong cách dùng hàng ngày, để vắn tắt, từ "Anh" thường được dùng cho toàn thể Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
* [[Vương quốc Anh (1707-1801)]] (''Kingdom of Great Britain''): phần của ''United Kingdom'' trên [[đảo Anh]], không có [[Bắc Ireland]]
* [[Vương quốc Anh]] (''Kingdom of England'') - một vương quốc từng tồn tại từ năm 927 đến năm 1707
* Họ của người Á Đông: [[Anh (họ)]]
* Người anh trong gia đình
* Đại từ nhân xưng chỉ nam giới
Người dùng vô danh