Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Vương quốc Anh (1707-1801)]] (''Kingdom of Great Britain''): phần của ''United Kingdom'' trên [[đảo Anh]], không có [[Bắc Ireland]]
* [[Vương quốc Anh]] (''Kingdom of England'') - một vương quốc từng tồn tại từ năm 927 đến năm 1707
* [[Đế quốc Anh]] (1497–1997) (''British Empire'') bao gồm các [[quốc gia tự trị]], các [[thuộc địa]], các [[lãnh thổ bảo hộ]], các lãnh thổ ủy thác và các lãnh thổ khác do Anh cai trị và quản lý.
* Họ của người Á Đông: [[Anh (họ)]]
* Người anh trong gia đình
Người dùng vô danh