Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Anh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
* [[Đế quốc Anh]] (1497–1997) (''British Empire'') bao gồm các [[quốc gia tự trị]], các [[thuộc địa]], các [[lãnh thổ bảo hộ]], các lãnh thổ ủy thác và các lãnh thổ khác do Anh cai trị và quản lý.
* [[Vương quốc Thịnh vượng chung|Liên bang vương quốc Anh]] (''Commonwealth realm'') là một quốc gia tự trị nằm trong Khối Thịnh vượng chung các Quốc gia và có nữ hoàng Elizabeth II là vị vua trị vì theo hiến pháp của họ, bao gồm 16 vương quốc với tổng [[diện tích]] là 18.8 triệu km².
* [[Khối Thịnh vượng chung Anh|Liên bang thuộc địa Anh]] (''Commonwealth of Nations'') là một tổ chức liên chính phủ của 53 quốc gia thành viên hầu hết từng là lãnh thổ của cựu Đế quốc Anh. Thịnh vượng chung hoạt động theo sự nhất trí liên chính phủ của các quốc gia thành viên được tổ chức thông qua Ban thư ký Thịnh vượng chung, và các tổ chức phi chính phủ được tổ chức thông qua Quỹ Thịnh vượng chung.
* Họ của người Á Đông: [[Anh (họ)]]
* Người anh trong gia đình
Người dùng vô danh