Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Hành chính==
Huyện Lâm Bình có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm các8 xã: [[Bình An, Lâm Bình|Bình An]], [[Hồng Quang, Lâm Bình|Hồng Quang]], [[Khuôn Hà]], [[Lăng Can]] (huyện lỵ), [[Phúc Yên, Lâm Bình|Phúc Yên]], [[Thổ Bình, Lâm Bình|Thổ Bình]], [[Thượng Lâm, Lâm Bình|Thượng Lâm]], [[Xuân Lập, Lâm Bình|Xuân Lập]].
 
==Chú thích==