Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Địa lý==
Huyện Lâm Bình là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh [[Tuyên Quang]], có 78.152,17vị ha diện tích tự nhiên và dân số làtrí 29.459địa người.lý:
*Phía đông giáp huyện [[Na Hang]].
*Phía tây giáp các huyện [[Vị Xuyên]] và [[Bắc Quang]], tỉnh [[Hà Giang]].
*Phía nam giáp huyện [[Chiêm Hóa]].
*Phía bắc giáp huyện [[Bắc Mê]], tỉnh Hà Giang.
 
Huyện Lâm Bình có diện tích 78.152,17 ha, dân số năm 2011 là 29.459 người.
 
==Lịch sử==
Địa bàn huyện Lâm Bình trước đây vốn thuộc hai huyện Na Hang và Chiêm Hóa.