Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

Không thấy văn thư/ tin tức bổ nhiệm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không thấy văn thư/ tin tức bổ nhiệm)
| giám quản Tông Toà=
| giám mục phụ tá =
| tổng đại diện = [[Gioan Bosco Hoàng Văn Chính]]{{fact}}
| đại diện giám mục = [[Tập tin:Goldstole.png|15px]] [[Phaolô Lê Đức Huân]] <br> ''(Đặc trách Người Dân tộc)''
| đại diện tư pháp =