Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

Thêm liên kết
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Thêm liên kết)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
====UNESCO và Nghị quyết kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh====
{{Xem thêm|Lịch kỷ niệm các nhân cách vĩ đại và các sự kiện lịch sử của UNESCO}}
Ngày sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh được đoàn [[Việt Nam]] đề cử [[UNESCO]] đưa vào Lịch kỷ niệm các nhân cách vĩ đại và các sự kiện lịch sử (sau đây gọi tắt là Lịch kỷ niệm) năm 1990–1991. Đề nghị của đoàn Việt Nam đã được chép nguyên văn trong văn kiện kỳ họp Đại Hội đồng 24 từ 20/ tháng 10 – 20/ tháng 11/ năm 1987 ở [[Paris]],<ref>{{Chú thích web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000769/076995E.pdf|tiêu đề=UNESCO. General Conference; 24th; 1987}}</ref> tại tiểu mục 18.65, mục 18.6 về việc lập Lịch kỷ niệm năm 1990–1991. Nguyên văn đề cử của đoàn Việt Nam, mục '''Lưu ý''' (''Noting''), mục '''Đề cử''' (''Recommend'') và mục '''Yêu cầu''' (''Request''). Tạm dịch:
<blockquote>
1. '''Lưu ý''' là năm 1890 đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng đất nước và danh nhân văn hóa [[người Việt]],
 
2. '''Khuyến nghị''' các nước thành viên tham gia vào việc kỷ niệm ngày sinh lần thứ 100 của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức những sự kiện tưởng nhớ đến ông, để tuyên truyền rộng rãi những hiểu biết về sự vĩ đại của những tư tưởng và những việc Hồ Chí Minh đã làm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc;
</blockquote>
 
Đề cử của đoàn Việt Nam đã được Đại Hội đồng khóa 24 (họp từ ngày 20/ tháng 10 tới ngày 20/ tháng 11/ năm 1987) của [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]] thông qua và ban hành dưới dạng Nghị quyết, quyển số 01. Dưới sự chủ tọa của ông [[Guillermo Putzeys Alvarez]], điều hành khóa họp và ông [[Amadou-Mahtar M'Bow]] (Chủ tịch UNESCO nhiệm kỳ [[1974]]-[[1987]]), đã thông qua ''Nghị quyết số 24C/18.65'' về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Cụm từ "Anh hùng giải phóng đất nước và danh nhân văn hóa người Việt" (''Vietnamese hero of national liberation and great man of culture'') xuất hiện 1 lần tại mục '''''Lưu ý''''' trong đề cử của đoàn [[Việt Nam]], văn kiện khóa họp 24. Cụm từ "danh nhân văn hóa" (''great man of culture'') xuất hiện tổng cộng 3 lần trong cơ sở dữ liệu của [[Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc|UNESCO]]<ref>{{Chú thích web|url=http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database//|tiêu đề=UNESCO Document Database}}</ref> từ năm [[1974]] – nay ([[2017]]):
# Lần đầu tiên: năm [[1987]], văn bản kỳ họp Đại Hội đồng lần thứ 24, mục 18.6 lập Lịch kỷ niệm 1990-1991, trong nội dung 18.65 đoàn [[Việt Nam]] đề cử ngày sinh lần thứ 100 của Chủ tịch Hồ Chí Minh
# Lần thứ hai: năm [[1995]], văn bản kỳ họp 147 Hội đồng Điều hành (''Executive Board'') ngày 29/09/ tháng 9 năm 1995 để lập Lịch kỷ niệm 1996-1997, trong nội dung của đoàn [[Philippine]], có nhắc lại cụm từ này.<ref>{{Chú thích web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001011/101193e.pdf|tiêu đề=The 147th session of Executive Board}}</ref>
# Lần thứ ba: năm [[2001]], văn bản kỳ họp Đại Hội đồng lần thứ 31, ông [[Phạm Văn Khiêm]] nhắc lại cụm từ này khi nói về Hồ Chí Minh trong phát biểu của mình.<ref>{{Chú thích web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001289/128966m.pdf|tiêu đề=The 31st General Conference}}</ref>
 
Tuy nhiên do sự phản đối của một số người tại [[Pháp]],<ref name=rfa>[http://www.rfa.org/vietnamese/people_stories/Has_UNESCO_honored_HoChiMinh_NAn-05192008110454.html?searchterm=None UNESCO có vinh danh ông Hồ Chí Minh hay không ?, RFA]</ref> để tránh rắc rối chính trị nên UNESCO đã không in tên ông trong Lịch kỷ niệm năm 1990-1991<ref>{{Chú thích web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000844/084401EB.pdf|tiêu đề=Anniversaries of great personalities and historic events 1990-1991}}. Lịch kỷ niệm 1990-1991 là hướng dẫn cho Phòng Thư ký của xuất bản báo chí và chuẩn bị các chương trình hoạt động của UNESCO trong năm 1990-1991, theo nghị quyết 12/C, 5.241 khoản (C); và nghị quyết 18/C, 4.351 khoản (C).</ref> Trong cuốn sách Contesting Indochina của M. Kathryn Edwards,<ref>{{Chú thích web|url=http://www2.tulane.edu/liberal-arts/history/m-kathryn-edwards.cfm|tiêu đề=M. Kathryn Edwards}}</ref> Phó Giáo sư Sử học Pháp tại [https://en.wikipedia.org/wiki/Tulane_University Đại học Tulane] có nói đề cử vinh danh Hồ Chí Minh của UNESCO bị chống đối mạnh từ Hội Cựu chiến binh Quốc gia và bạn bè Đông Dương (''Association nationale des anciens et amis de l’Indochine'' – ANAI, một tổ chức gồm các cựu binh [[quân đội Pháp]] từng tham chiến ở Việt Nam giai đoạn [[1945]]–[[1954]], năm [[2012]] đã bị giải thể):<ref>http://www.anapi.asso.fr/SITE ANAI/www.anai-asso.org/NET/document/anai/index.html</ref> ''"Vào năm 1988-89, Hội (ANAI) đã tổ chức một chiến dịch thành công chống lại đề xuất của UNESCO kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của Hồ Chí Minh đã được lên kế hoạch cho năm [[1990]]; mặc dù Hội thừa nhận ông Hồ là một "người đàn ông trung thực" và một "người yêu nước", Hội cũng xem ông là một "thủ phạm của tội ác chống lại loài người, chống lại chính người dân của mình, và chống lại quân đội nước ngoài" (chỉ [[quân đội Pháp]]). Vấn đề được đưa ra [[Quốc hội Pháp]] bởi đại diện cánh hữu [https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Raoult Eric Raoult] (thuộc [https://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_a_Popular_Movement Đảng liên minh vì phong trào nhân dân, UMP]), người đã trình Quốc hội với quan điểm gần như hoàn toàn tương đồng với ANAI. Ông còn lập luận xa hơn rằng Quốc hội đang tranh luận xem có thiết lập tình trạng "tù binh của [[Việt Minh]]" hay không, nó có vẻ vô lý khi vinh danh người đã chịu trách nhiệm cho việc đối xử với các tù binh Pháp này. Cuối cùng, [[Chính phủ Pháp]] đã ra quyết định bãi bỏ những lễ kỷ niệm cấp nhà nước cho sinh nhật 100 [của Hồ Chí Minh]".''<ref>{{chú thích sách|last1=Edwards|first1=M. Kathryn|title=Contesting Indochina|publisher=University of California Press; Reprint edition (ngày 21 tháng 6 năm 2016)|isbn=0520288610|page=96}}</ref><ref>In 1988–89 the group successfully led a campaign against UNESCO’s proposal for a celebration of the centenary of Ho Chi Minh’s birth planned for 1990; though the group acknowledged Ho as an “honest man” and a “patriot,” they also viewed him as a perpetrator of crimes against humanity, against his own people, and against foreign troops.⁵³ The issue was taken up at the National Assembly by right-wing representative Eric Raoult (of the Union pour un mouvement populaire, or UMP, party), who presented it in virtually the same terms as the ANAI had. He further argued that since the Assembly was in the midst of debating whether to establish the status of “prisoner of the Viet Minh,” it seemed absurd to contemplate honoring the man responsible for the treatment of those same prisoners.</ref>
 
Trong cuốn sách về tiểu sử Hồ Chí Minh của [[Pierre Brocheux]] cũng có nhắc đến sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chí Minh tại trụ sở chính của UNESCO ở [[Paris]], sau khi đề cử của Việt Nam được Nghị quyết UNESCO thông qua, với khuyến nghị các nước thành viên tưởng nhớ ''"tư tưởng và thành quả của Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc".''<ref>[https://books.google.com.vn/books?id=fJtqjYiVbUAC&pg=PA205&dq=ho+chi+minh+unesco+national+liberation&hl=vi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=ho%20chi%20minh%20unesco%20national%20liberation&f=false Ho Chi Minh: A Biography]</ref>
 
Tại hội thảo quốc tế ''“Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa lớn”'' ở Hà Nội tháng 3/ năm 1990, Giám đốc [[UNESCO]] khu vực [[Châu Á-Thái Bình Dương|châu Á – Thái Bình Dương]] [[Modagat Ahmet]] phát biểu: ''“Hội nghị UNESCO phiên thứ 24 đã quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người vào năm [[1990]]. Đây là một cử chỉ tôn kính đối với một nhân vật vĩ đại đã cống hiến trọn đời mình cho sứ mệnh tự do và độc lập. [[UNESCO]] rất vui mừng được tham gia vào sự kiện đáng ghi nhớ này. Điều đó biểu hiện sự cam kết sâu sắc của tổ chức này trong việc duy trì các giá trị và công lao của các nhân vật vĩ đại được [[nhân loại]] công nhận và kính trọng”.''<ref>[http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/18372502-.html Về nghị quyết của UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Báo Nhân Dân - Phiên bản tiếng Việt<!-- Bot generated title -->]</ref> Ngày 24/ tháng 11/ năm 2017, Văn phòng [[UNESCO]] tại [[Hà Nội]] đã tham gia một triển lãm ảnh và hội nghị quốc tế kỷ niệm 30 năm UNESCO ban hành Nghị quyết 24C/18.65, Đại diện [[UNESCO]] tại [[Việt Nam]] là ông Michael Croft bày tỏ: ''“Đối với tôi, thiên tài của Hồ Chí Minh không chỉ đơn giản là sự hiểu biết và chuẩn bị cho cuộc đấu tranh lâu dài để giải phóng dân tộc, mà còn là sự dự đoán, cân nhắc những yêu cầu của một hòa bình trong tương lai, và kết hợp các yếu tố này vào việc ra quyết định của mình.”'' Trước đó, Tổng giám đốc UNESCO, bà [[Irina Bokova]], cũng bày tỏ cảm hứng về Hồ Chí Minh trong bài phát biểu kỷ niệm Nghị quyết do đoàn đại biểu thường trực Việt Nam tổ chức tại UNESCO vào ngày 13/ tháng 11/ năm 2017 tại [[Paris]], [[Pháp]].<ref>[http://www.unesco.org/new/en/hanoi/about-the-ha-noi-office/single-view/news/celebrating_the_30th_anniversary_of_the_unesco_resolution_ho/ Celebrating the 30th anniversary of the UNESCO Resolution honouring President Ho Chi Minh | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
Văn bản gốc đề cử kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh của Việt Nam được in trong ''"Tập biên bản của Ðại Hội đồng UNESCO khóa họp lần thứ 24 tại Paris, từ ngày 20-10 đến 20-11 năm 1987, Quyển 1: NGHỊ QUYẾT"'', được UNESCO xuất bản đồng thời bằng 6 thứ tiếng ([[tiếng Pháp]], [[tiếng Anh]], [[tiếng Ả Rập]], [[tiếng Trung Quốc]], [[tiếng Tây Ban Nha]] và [[tiếng Nga]]), được in và đóng quyển tại xưởng in của UNESCO, Paris, vào năm [[1988]]. Năm [[2010]], văn bản gốc bằng [[tiếng Pháp]] của bản Nghị quyết tôn vinh Hồ Chí Minh của UNESCO đã được Tổng Giám đốc UNESCO là bà [[Irina Bokova]] trao tặng cho [[Bảo tàng Hồ Chí Minh]] để trưng bày.<ref>{{Chú thích web|url=http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001895/189558e.pdf|tiêu đề=Nguyên văn phát biểu của bà Irina Bokova}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Trao-tang-ban-Nghi-quyet-UNESCO-ton-vinh-Chu-tich-Ho-Chi-Minh/201010/37063.vgp|tiêu đề=(Nguồn báo điện tử Chính phủ Việt Nam: Trao tặng bản Nghị quyết UNESCO])}}</ref>
 
====Các bình chọn của Tuần báo Time====