Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Ngomanh123”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Thành viên:Thanhdien8421|Thanhdien8421]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421|thảo luận]]) 08:45, ngày 22 tháng 11 năm 2019 (UTC)
 
Xin nhờ bạn xóa các trang đổi hướng:
Xin nhờ bạn xóa các trang đổi hướng [[Tân Hiệp (thị trấn), Tân Hiệp]], [[Tân Hiệp, Châu Thành (Tiền Giang)]], [[Yên Bình (thị trấn), Yên Bình]], [[Sóc Sơn (thị trấn), Sóc Sơn]], [[Vĩnh Lộc (thị trấn), Vĩnh Lộc]], [[Thanh Hà (thị trấn), Thanh Hà]], [[Thanh Bình (thị trấn), Thanh Bình]], [[Phú Lộc (thị trấn), Phú Lộc]], [[Phú Hòa (thị trấn), Phú Hòa]], [[Đồng Văn (thị trấn), Đồng Văn]], [[Long Thành (thị trấn), Long Thành]], [[Lương Sơn (thị trấn), Lương Sơn]], [[Chi Lăng (thị trấn), Chi Lăng]] để đổi tên các bài vào chỗ đó do tên bài hiện tại dài quá.
*[[Tân Hiệp (thị trấn), Tân Hiệp]]
*[[Tân Hiệp, Châu Thành (Tiền Giang)]]
*[[Yên Bình (thị trấn), Yên Bình]]
*[[Sóc Sơn (thị trấn), Sóc Sơn]]
*[[Vĩnh Lộc (thị trấn), Vĩnh Lộc]]
*[[Thanh Hà (thị trấn), Thanh Hà]]
*[[Thanh Bình (thị trấn), Thanh Bình]]
*[[Phú Lộc (thị trấn), Phú Lộc]]
*[[Phú Hòa (thị trấn), Phú Hòa]]
*[[Đồng Văn (thị trấn), Đồng Văn]]
*[[Long Thành (thị trấn), Long Thành]]
*[[Lương Sơn (thị trấn), Lương Sơn]]
*[[Chi Lăng (thị trấn), Chi Lăng]]
 
để đổi tên các bài vào chỗ đó do tên bài hiện tại dài quá.
[[Thành viên:Thanhdien8421|Thanhdien8421]] ([[Thảo luận Thành viên:Thanhdien8421|thảo luận]]) 04:21, ngày 24 tháng 11 năm 2019 (UTC)