Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
=== Về sử dụng từ "bản" trong tiếng Việt ===
 
Sự phổ biến của từ "bản" ở bắc Việt Nam dẫn đến "bản" trở thành một từ trong vốn từ của tiếng Việt, với ý nghĩa là đơn vị cư trú cơ sở của dân tộc thiểu số hoặc ở vùng hẻo lánh. Từ được sử dụng mở rôngrộng cho vùng dân tộc phi Tai-Kadai ở phía bắc, như vùng [[người Hmông]].
 
Một số trường hợp sử dụng mở rộng ''chưa chuẩn hóa'' được ghi nhận là: