Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Linh Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
*''The Couple in Name'' ({{lang|zh-hant|掛名的夫妻}}, 1927)
*''The White Cloud Pagoda'' ({{lang|zh-hant|白雲塔}}, 1928)
*''HơpHợp đồng tự sát'' ({{lang|zh-hant|自殺合同}}, 1929)
*''Kiếp hậu cô hồng'' ({{lang|zh-hant|劫後孤鴻}}, 1929)
*''Tình dục bảo giám'' ({{lang|zh-hant|情欲寶鑑}}, 1929)