Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Trọng Hùng”

Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Nguyễn Trọng Hùng | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1997|10|03}} | birth_place = T…”
(Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Nguyễn Trọng Hùng | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1997|10|03}} | birth_place = T…”)
(Không có sự khác biệt)