Khác biệt giữa các bản “Ma trận (toán học)”

n
 
===Nhân ma trận===
[[Tập tin:Matrix multiplication diagram 2MatrixMultiplication.svgpng|phải|200px300px|nhỏ|Minh họa tích ma trận '''AB''' của hai ma trận '''A''' và '''B'''.]]
''Phép nhân'' hai ma trận được xác định khi và chỉ khi số cột của ma trận bên trái bằng số hàng của ma trận bên phải. Nếu '''A''' là một ma trận ''m''-x-''n'' và '''B''' là một ma trận ''n''-x-''p'', thì ''ma trận tích'' '''AB''' là ma trận ''m''-x-''p'' với các phần tử được xác định theo [[tích vô hướng]] của hàng tương ứng trong '''A''' với cột tương ứng trong '''B''':