Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Trọng Hùng”

đã có 1 tiêu bản sơ khai bóng đá bên dưới
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(đã có 1 tiêu bản sơ khai bóng đá bên dưới)
 
==Thành tích==
{{Phần sơ khai}}
===Cấp tuyển quốc gia===
;Bóng đá SEAGame