Khác biệt giữa các bản “Xa lộ Hà Nội”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Với tình hình kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng ngày càng phát triển dẫn đến tình trạng quá tải Xa lộ Hà Nội trong những năm gần đây, do đó Xa lộ Hà Nội sẽ được mở rộng lên đến 140 m, dự án đã được bắt đầu triển khai từ năm 2009 cùng với dự án mở rộng Quốc lộ 51.
 
Năm 2018, TPHCM đã hoàn thành mở rộng gần hết tất cả các đoạn, bao gồm cả đường mở rộng - song hành Xa lộ Hà Nội. Tổng số làn hiện tại là 18 làn, rộng 142m (đoạn qua khuQuận Công nghệ cao2). Hiện còn một số đoạn cần mở rộng và nút giao vẫn đang được CII thi công.
 
== Tuyến đường ==