Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Toản”

Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Nguyễn Văn Toản | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1999|11|26}} | birth_place = H…”
(Trang mới: “{{Thông tin tiểu sử bóng đá 2 | name = Nguyễn Văn Toản | image = | caption = | birth_date = {{birth date and age|1999|11|26}} | birth_place = H…”)
(Không có sự khác biệt)