Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tòa nhà và cấu trúc cao nhất Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng|Hải Phòng]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà cao nhất Thành phố Hồ Chí Minh|Thành phố Hồ Chí Minh]]
* <font size="></span></font> [[Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ|Cần Thơ]]
 
| group2 = [[Tỉnh thành Việt Nam|Tỉnh thành]]
425

lần sửa đổi