Khác biệt giữa các bản “Lê Huyền Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Lê Thần Tông]]
| nhiếp chính =[[Trịnh Tạc]] (1662-1671)
| kiểu nhiếp chính =Nhiếp chính
| kế nhiệm = [[Lê Gia Tông]]
| hoàng tộc = [[Nhà Lê trung hưng|Nhà Lê Trung hưng]]