Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
 
|tiền nhiệm = [[Lê Gia Tông|<font color="grey">Lê Gia Tông</font>]]
|nhiếp chính =[[Trịnh Tạc]] (1675-1682)<br>
[[Trịnh Căn]]}} (1682-1705)
|kiểu nhiếp chính =Nhiếp chinh
|kế nhiệm = [[Lê Dụ Tông|<font color="blue">Lê Dụ Tông</font>]]
|chức vị 1 = [[Thái thượng hoàng]] [[Đại Việt]]
|cha = [[Lê Thần Tông]]
|mẹ = [[Nguyễn Thị Ngọc Trúc]] hay [[Nguyễn Thị Ngọc Tấn]]
}}
|Chúa Trịnh=[[Trịnh Tạc]]
[[Trịnh Căn]]}}
 
'''Lê Hy Tông''' ([[chữ Hán]]: 黎熙宗 [[1663]] &ndash; [[1716]]) tên [[húy]] là '''Lê Duy Cáp''' (黎維祫)<ref name=DVSKTTTB19>[http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/dvsktt/dvsktt24.html Đại Việt Sử ký Toàn thư, Bản kỷ Tục biên 19]</ref> hay '''Lê Duy Hiệp'''<ref name = KDVSTGCMCB33>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm38.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên quyển thứ 33]</ref> là vị vua thứ 10 của nhà [[Nhà Lê trung hưng|Lê Trung hưng]] và thứ 21 của [[nhà Hậu Lê]] trong [[lịch sử Việt Nam]].