Khác biệt giữa các bản “Lâm Tế Nghĩa Huyền”

Tập tin Cổ_Tháp_Thờ_Nhục_Thân_Thiền_Sư_Lâm_Tế_Nghĩa_Huyền_tại_Lâm_Tế_Viện,_Trung_Quốc..jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Copyright violation: http://www.wenwu
(Tập tin Cổ_Tháp_Thờ_Nhục_Thân_Thiền_Sư_Lâm_Tế_Nghĩa_Huyền_tại_Lâm_Tế_Viện,_Trung_Quốc..jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: Copyright violation: http://www.wenwu)
:Gươm bén dùng rồi gấp phải mài.
|}
[[Tập tin:Cổ Tháp Thờ Nhục Thân Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền tại Lâm Tế Viện, Trung Quốc..jpg|nhỏ|Cổ Tháp Thờ Nhục Thân Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền tại Lâm Tế Viện, Trung Quốc]]
Nói xong, sư viên tịch, nhằm ngày 10 tháng 1 năm Đinh Hợi, niên hiệu Hàm Thông. Vua sắc thuỵ là Huệ Chiếu.
 
46.351

lần sửa đổi