Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Họ người Chăm Nam Trung Bộ và Nam Bộ (nguyên gốc, và Việt hóa (Chế,..))
*Họ người Khmer Nam Bộ (nguyên gốc, và Việt hóa (Thạch, Sơn, Trương,...)) họ Liêng
*Họ người Kinh tại Đào Nguyên, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội: Họ Mầu gồm 2 chi Mầu Danh và Mầu Văn
 
== Chú thích ==
1

lần sửa đổi