Khác biệt giữa các bản “Bình Gia”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tên = Bình Gia
| hình =
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 21
| kinh độ = 106
| vĩ phút = 56
| vĩ giây = 59
| kinh phút = 22
| kinh giây = 10
| vùng = [[Đông Bắc Bộ]]
| tỉnh = [[Lạng Sơn]]
| huyện lỵ = thị trấn [[Bình Gia (thị trấn)|Bình Gia]]
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 18 [[xã (Việt Nam)|]]
| diện tích = 1.047,3 km<sup>2</sup>
| phân chia hành chính = 1 [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]], 18 [[xã (Việt Nam)|xã]]
(2009)| dân số = 52.710 người<ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.12.</ref>
| diện tích = 1047,3 km2
| dânmật độ số = 52.71050 người /km<sup>2</sup>
| mậtthời độđiểm dân số = 2009
| mật độ = 50 người/km2
| dân tộc =
(2009) <ref name="TK">Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. [http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=512&idmid=5&ItemID=10798 Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ]. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.12.</ref>
| chủ tịch HĐND =
| mật độ dân số = …
| chủ tịch UBND = <!-- Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân --> Lương Trương Đạt
| dân tộc = <!-- liệt kê các thành phần dân tộc, có thể kèm % và dẫn nguồn -->
| bí thư huyện ủy = <!-- Tên Bí thư huyện ủy --> Dương Công Vĩ
| chủ tịch HĐND = <!-- Tên Chủ tịch Hội đồng nhân dân -->
| điện thoại =
| chủ tịch UBND = <!-- Tên Chủ tịch Ủy ban nhân dân --> Lương Trương Đạt
| fax =
| bí thư huyện ủy = <!-- Tên Bí thư huyện ủy --> Dương Công Vĩ
| web =
| điện thoại = <!-- Điện thoại trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822800 -->
| fax = <!-- Số fax trụ sở UBND, ví dụ (84.61). 3822880 -->
| web = <!-- Tên website chính thức -->
}}
'''Bình Gia''' là một huyện miền núi của tỉnh [[Lạng Sơn]], [[Việt Nam]].