Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Lịch sử==
Huyện Văn Quan được thành lập ngày [[16 tháng 12]] năm [[1964]] trên cơ sở hợp nhất huyện [[Điềm He]] và một phần huyện [[Bằng Mạc]] cũ, gồm 23 xã: Bình Phúc, Chu Túc, Đại An, Đồng Giáp, Hòa Bình, Hữu Lễ, Khánh Khê, Lương Năng, Phú Mỹ, Song Giang, Tân Đoàn, Trấn Ninh, Tràng Các, Tràng Phái, Tràng Sơn, Tri Lễ, Tú Xuyên, Văn An, Vân Mộng, Việt Yên, Vĩnh Lại, Xuân Mai, Yên Phúc.
 
Ngày [[30 tháng 1]] năm [[1985]], thành lập thị trấn Văn Quan -, thị trấn huyện lịlỵ huyện Văn Quan - trên cơ sở tách 768 ha đất thuộc xã Xuân Mai, 132 ha đất thuộc xã Vĩnh Lại và 268 ha đất thuộc xã Đại An.
 
Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], sáp nhập 3 xã Phú Mỹ, Việt Yên và Vân Mộng thành xã Mỹ Liệt; sáp nhập 3 xã Chu Túc, Đại An và Tràng Sơn thành xã An Sơn; giải thể 2 xã Vĩnh Lại và Xuân Mai:
*Sáp nhập xã Văn An, xã Song Giang và 3 thôn: thuộc xã Vĩnh Lại (Nảm Lải, Nà Bung, Nà Sùng) thuộc xã Vĩnh Lại thành xã Điềm He.
*Sáp nhập 5 thôn: thuộc xã Xuân Mai (Cưởm Trên, Cưởm Dưới, Bản Dạ, Khòn Đon, Khòn Khẻ) thuộc xã Xuân Mai vào xã Bình Phúc.
*Sáp nhập thôn Bản Coóng thuộc xã Xuân Mai và 2 thôn: thuộc xã Vĩnh Lại (Nà Lộc, Bản Bác) thuộc xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.
 
Từ đó, huyệnHuyện Văn Quan có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.
 
==Kinh tế, xã hội==