Khác biệt giữa các bản “Văn Quan”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Huyện Văn Quan có 1 thị trấn và 16 xã như hiện nay.
 
==Kinh tế, xã hội==
 
==Chú thích==