Khác biệt giữa các bản “Anouvong”

 
Năm 1819, sau khi dẹp loạn ở [[Vương quốc Champasak|Champasak]], Anouvong đưa con trai mình là [[Rajabud Yoh|Ratxabout (Nyo)]] làm vương đất Champasak.
 
Năm 1832, Anouvong đã gặp gỡ sứ giả Anh quốc là [[John Crawfurd]] ở Băng Cốc. Có lẽ đâu là lần ngoại giao đầu tiên của quân chủ Lào với nước Anh.<ref>Ngaosīvat, Mayurī; Ngaosyvathn, Pheuiphanh (1998). ''Paths to Conflagration: Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand, and Vietnam, 1778–1828''. SEAP Publications. tr. 110–2. [[ISBN]] [[Đặc biệt:Nguồn sách/978-0-87727-723-1|978-0-87727-723-1]].</ref>
 
Năm 1824, ông cũng cho xây chùa [[Wat Si Saket|Wat Sisaket]].
Tuy nhiên, vì cho là Xiêm triều không tuyên dương những võ công của ông, vào giai đoạn 1826-1828, Anouvong nổi dậy chống lại Xiêm với mong muốn giành độc lập hoàn toàn.
 
Theo [[Đại Nam thực lục]]:<blockquote>''Đinh hợi, năm Minh Mệnh thứ 8 [1827],'' </blockquote><blockquote>''Nước Vạn Tượng cùng nước Xiêm động binh đánh nhau. Trước là Quốc trưởng Vạn Tượng là A Nỗ gả con gái cho vua nước Xiêm đẻ con là Sâm Ma Yết. Vua Xiêm lại lấy người trong nước, đẻ con là Thôn ỷ Phá. ỷ Phá đã lớn, mưu cướp ngôi trưởng, giết Sâm Ma Yết đi. Vua Xiêm không ngăn cấm. A Nỗ lấy cớ ấy oán vua Xiêm, đem quân đánh lấy thành Cổ Lạc, giết binh Xiêm hơn 500 người. Vua Xiêm giận, sai Xá Chiêu Oan Na (tên vua thứ hai nước Xiêm) đem tướng sĩ vài vạn đi đánh Vạn Tượng. Tổng trấn Gia Định Lê Văn Duyệt trước được tin báo ngoài biên, đem việc tâu lên. Vua thấy thượng đạo Cam Lộ thông với nước Xiêm, sai Quản đạo Tống Văn Uyển đến ngay chỗ biên giới dò hỏi việc ấy, dặn sau có việc biên khẩn cấp cần báo ngay thì cho được làm tờ tâu đệ thẳng.'' </blockquote>Tháng 2 năm [[1827]], Anouvong dấy binh kéo sang đánh Korat (nay là [[Nakhon Ratchasima]], [[Nakhon Ratchasima (tỉnh)|tỉnh Nakhon Ratchasima]], [[Thái Lan]]), vì cho rằng người Anh ở Miến Điện cũng sẽ mở cuộc tấn công xâm chiếm Xiêm. Triều đình Xiêm cho rằng Anouvong phản trắc, bội bạc nên vua Thái [[Rama III]] đã ra lệnh vây hãm thành Viêng Chăn của Anouvong. Viêng Chăn sau đó thất thủ.
 
===Bại trận===
{{tham khảo}}
* [http://www.royalark.net/Laos/vientian.htm Hoàng gia Viêng Chăn] (trang tiếng Anh).
*Ngaosīvat, Mayurī; Ngaosyvathn, Pheuiphanh (1998). ''Paths to Conflagration: Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand, and Vietnam, 1778–1828''. SEAP Publications. tr. 110–2. [[ISBN]] [[Đặc biệt:Nguồn sách/978-0-87727-723-1|978-0-87727-723-1]].
{{Vua Lào}}
{{Thời gian sống|Sinh=1767|Mất=1829}}