Khác biệt giữa các bản “Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo”

không có tóm lược sửa đổi
'''Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo''' là một bộ phận chính, cốt lõi của [[ngữ hệ Niger-Congo]] của [[Châu Phi]], đặc trưng bởi hệ thống lớp danh từ điển hình. Chúng bao gồm hầu hết ngôn ngữ của ngữ hệ Niger-Congo trừ các nhóm [[Nhóm ngôn ngữ Mande|Mande]], [[Nhóm ngôn ngữ Dogon|Dogon]], [[Nhóm ngôn ngữ Ijaw|Ijo]] và các ngôn ngữ Katla và Rashad (trước đây được phân loại thuộc [[nhóm ngôn ngữ Kordofan]]).
 
Trong hộp thông tin ở bên phải, các ngôn ngữ có vẻ khác biệt nhất được đặt ở trên cùng.<ref>Roger Blench, [http://www.rogerblench.info/Language/Niger-Congo/General/Niger-Congo%20an%20alternative%20view.pdf Niger-Congo: an alternative view]</ref> Nhánh [[Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương|Đại Tây Dương]] trước đây đã bị chia tách thành nhóm [[Nhóm ngôn ngữ Senegambia|Senegambia]], [[Nhóm ngôn ngữ Mel|Mel]] và các ngôn ngữ đơntách lậpbiệt hơn: Sua, Gola và Limba. [[Nhóm ngôn ngữ Volta-Congo]] còn nguyên vẹn ngoài [[Nhóm ngôn ngữ Senufo|Senufo]] và [[Nhóm ngôn ngữ Kru|Kru]].
 
Ngoài ra, Güldemann (2018) cũng liệt kê [[tiếng Nalu]] và [[Nhóm ngôn ngữ Rio Nunez|Rio Nunez]] là các ngôn ngữ không phân loại trong ngữ hệ NigeriaNiger-Congo. <ref name="Guldemann">{{Chú thích sách|title=The Languages and Linguistics of Africa|last=Güldemann|first=Tom|publisher=De Gruyter Mouton|year=2018|isbn=978-3-11-042606-9|editor-last=Güldemann|editor-first=Tom|edition=|series=The World of Linguistics series|volume=11|location=Berlin|pages=58-444|chapter=Historical linguistics and genealogical language classification in Africa|doi=10.1515/9783110421668-002}}</ref>
 
Có mộtMột vài ngôn ngữ mà ta đang thiếu thông tin (như [[tiếng Bayot]] và [[tiếng Bung]],) có thể chứngsẽ minhtrở thành cácnhững nhánh bổriêng trong tương sunglai.
 
==Tham khảo==