Khác biệt giữa các bản “Châu Thành, An Giang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
== Lịch sử ==
===Vài nét về địa danh Châu Thành ===
Trong văn học dân gian ở Nam Bộ có khá nhiều câu sử dụng từ "châu thành", mặc dù trong văn bản được viết hoa, nhưng "châu thành" ở đây được dùng như là một danh từ chung, chỉ nơi phố xá đông đúc, văn minh. Từ "châu thành" vốn là một từ Hán-Việt, được sử dụng khá phổ biến ở Nam Bộ. Khái niệm "châu thành" có thể hiểu là:
*Phố phường, thành thị, nơi dân cư đông đúc
*Khu vực chính một xứ hay một tỉnh
*Vùng đất bao quanh, ở cạnh thành phố, thị xã, đơn vị hành chính cấp huyện.
 
Sau khi chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, ngày [[5 tháng 6]] năm [[1867]], thực dân Pháp ra nghị định chia 6 tỉnh Nam Kỳ ra 24 hạt tham biện (''arondissemnent''). Viên cai trị hạt là tham biện (''inspecteur'', sau đổi là ''administrateur''). Lỵ sở của hạt gọi là "châu thành", có chức năng như một "trung tâm hành chính" của hạt. Bắt đầu từ năm [[1912]], địa danh Châu Thành chính thức được đặt tên cho nhiều đơn vị hành chính cấp quận ở các tỉnh Nam Kỳ.
 
Ban đầu, "châu thành" chỉ các trung tâm hành chính, nơi có chợ búa, các cơ quan của hạt tham biện trú đóng. Sau khi thành lập các thị xã với chức năng "tỉnh lỵ", nó chiếm một phần diện tích của "châu thành", phần diện tích còn lại vẫn giữ tên cũ là quận Châu Thành và sau này là huyện Châu Thành. Hiện nay các thị xã tỉnh lỵ đó đều đã được nâng cấp trở thành các thành phố trực thuộc tỉnh.
 
Huyện Châu Thành thuộc tỉnh [[An Giang]] ngày nay chính là quận Châu Thành thuộc [[Long Xuyên (tỉnh)|tỉnh Long Xuyên]] thời Pháp thuộc. Địa bàn [[Long Xuyên|thành phố Long Xuyên]] ngày nay khi đó vẫn nằm trong quận Châu Thành.
===Lịch sử===
'''Châu Thành''' là một huyện đồng bằng ở tây nam bờ [[sông Hậu]] của tỉnh [[An Giang]], [[Việt Nam]], được thành lập khi huyện [[Châu Thành X]] được tách ra thành 2 huyện Châu Thành và [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]], theo Quyết định số 300/CP ngày [[23 tháng 8]] năm [[1979]] của [[Chính phủ Việt Nam|Hội đồng Chính phủ Việt Nam]], về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang. Trước 1975, nó thuộc [[long Xuyên (tỉnh)|tỉnh Long Xuyên]].
*Quyết định '''56-CP'''<ref name=TP01>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-56-CP-hop-nhat-huyen-thuoc-tinh-An-Giang-vb58600t17.aspx Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện [[Huệ Đức, An Giang|Huệ Đức]] và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành.