Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Đinh Liệt''' ({{hn|ch={{linktext|丁|列}}}}) hay '''Lê Liệt''' ([[1400]] - [[1471]]) là công thần khai quốc [[nhà Lê sơ]] trong [[lịch sử Việt Nam]], người thôn Phúc Long, xã [[Minh Tiến]], huyện [[Ngọc Lặc]], [[Thanh Hóa]].
 
Đinh Liệt cùng anh ruột là [[Đinh Lễ]] là cháu gọi [[Lê Thái Tổ]] bằng cậu. Ông khi còn trẻ thường đi theo cận vệ cho Lê Lợi.
 
{{Thông tin nhân vật phong kiến
| tên = Đinh Liệt
| tham chiến =
| khen thưởng = |<!-- Quan nghiệp -->
| chức vụ = [[tể tướng |Tả Tướng Quốc]]<!-- max 7 -->
| phẩm =
| nhiệm kỳ =
| tiền nhiệm = '''Chức Được Phong'''
| kế nhiệm = |<!--Chức ThôngVụ tinBãi chung -->Bỏ
|<!-- Thông tin chung -->
| tên khác = Lê Liệt
| húy =
| tự =
| bút danh =
| học vấn = <!-- tiến sĩ, cử nhân -->
| chức quan = [[tể tướng |Tả Tướng Quốc]]<!-- chức cao nhất -->
| kiểu phối ngẫu = <!-- thê, thiếp, phu quân -->
| phối ngẫu =
| quốc tịch =
| dân tộc =
| triều đại = [[Nhà Lê]]<!-- triều đại mà nhân vật sống, nếu nhân vật sống qua nhiều triều đại, ngăn cách bằng dấu phẩy -->
| tác phẩm = <!-- nổi bật -->
| truy phong tước vị = v
| truy phong chức vị =
| thần vị =
| thờ tự =
}}
'''Đinh Liệt''' ({{hn|ch={{linktext|丁|列}}}}) hay '''Lê Liệt''' ([[1400]] - [[1471]]) là công thần khai quốc [[nhà Lê sơ]] trong [[lịch sử Việt Nam]], người thôn Phúc Long, xã [[Minh Tiến]], huyện [[Ngọc Lặc]], [[Thanh Hóa]].
 
Đinh Liệt cùng anh ruột là [[Đinh Lễ]] là cháu gọi [[Lê Thái Tổ]] bằng cậu. Ông khi còn trẻ thường đi theo cận vệ cho Lê Lợi.
 
==Tham gia khởi nghĩa Lam Sơn==
Người dùng vô danh