Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phối ngẫu 2 =
| chồng =
| vợ = Lương Minh Nguyệt
| con cái = <!-- ngăn cách bằng <br> -->
| tước hiệu =
| tước vị =
| cha = [[Đinh Lễ]]
| mẹ =
| sinh =
| tôn giáo =
| quốc gia =
| quốc tịch = [[Đại Việt]]
| dân tộc =
| triều đại = [[Nhà Lê]]<!-- triều đại mà nhân vật sống, nếu nhân vật sống qua nhiều triều đại, ngăn cách bằng dấu phẩy -->
Người dùng vô danh