Khác biệt giữa các bản “Đinh Liệt”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| phẩm =
| nhiệm kỳ =
| tiền nhiệm = '''Chức[[Đinh Được Phong'''Lễ]]
| kế nhiệm = Chức Vụ Bãi Bỏ
|<!-- Thông tin chung -->
| tước hiệu =
| tước vị =
| cha = [[Đinh Lễ]]
| mẹ =
| sinh =
Người dùng vô danh