Khác biệt giữa các bản “Lãnh đạo”

 
* '''Nhạy cảm:''' Rất cần, và là cần nhất. Thể hiện trong việc chỉ số [[Trí tuệ xúc cảm|EQ]] phải cao. Lãnh đạo luôn cần có cảm nhân về thái dộ, tình cảm, mong muốn, buồn, vui... của người xung quanh mình, thậm chí của tất cả quần chúng, dù khả năng tiếp xúc của họ cũng bị hạn chế như mọi người.
* '''Chính trực:''' Là điều công chúng mong đợi. Sự chính trực này làm cho công chúng cảm thấy tin tưởng; một nhân tố quan trọng để họ quyết định có đi theo lãnh đạo hay không. Nếu không, ít nhất lãnh đạo phải làm cho công chúng thấy là mình có chính trực.
* '''Nghị lực:''' Để vượt qua các khó khăn nội tại và từ [[ngoại cảnh]]. Phần này phải hơn người và nhiều khi sự khâm phụphục của quần chúng chỉ là từ đây.
* '''Tự tin:''' Rất cần thiết để làm việc nói chung và sử dụng trong các trường hợp đặc biệt như nói trước công chúng.
* '''Có động lực làm lãnh đạo:''' Đây có khi chính là [[tham vọng]] theo mọi nghĩa. Người lãnh đạo có thể tỏ ra họ có tham vọng hay không, song trên thực tế họ luôn cần có [[động lực]] làm lãnh đạo mới có thể là lãnh đạo thực thụ.
Người dùng vô danh