Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 45”

không có tóm lược sửa đổi
*[[Thanh Hóa|Tỉnh Thanh Hóa]]:
**Huyện [[Thạch Thành]] ([[Kim Tân (thị trấn)|thị trấn Kim Tân]])
**Huyện [[Vĩnh Lộc]] ([[Vĩnh Lộc (thị trấn), thuộcVĩnh Thanh Hóa)Lộc|thị trấn Vĩnh Lộc]])
**Huyện [[Yên Định]] ([[Quán Lào|thị trấn Quán Lào]])
**Huyện [[Thiệu Hóa]] ([[Thiệu Hóa (thị trấn)|thị trấn Thiệu Hóa]])
884

lần sửa đổi