Khác biệt giữa các bản “Băng Adrênh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
Trước và cho đến năm 1975 mãnh đất này thuộc thị xã Buôn MaAma ThuộtThuôt, đến ngày 05 năm 03 năm 1977, theo quyết định số 14/TC Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh ĐắkDak LắkLak về điều chỉnh địa giới và thành lập 3 xã mới của thị xã Buôn MaAma ThuộtThuôt, xã EaÊa Bông, xã EaÊa Na, xã Quảng Điền. Vùng đất xã hiện nay thuộc xã EaÊa Bông.
 
Năm 1981 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ Việt Nam) ban hành Quyết định số 75/HĐBT ngày 19 tháng 09 năm 1981 về việc thành lập huyện Krông Ana. Địa phận xã vẫn thuộc xã EaÊa Bông một đơn vị hành chính thuộc huyện mới.
 
Ngày 06 tháng 03 năm 1984 theo Quyết định số 35-QĐ/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng về việc chia tách xã EaÊa Bông thành 3 đơn vị hành chính thuộc huyện Krông Ana: xã EaÊa Bông, xã Dur KmălKmăn, thị trấn Buôn TrấpTrăp. Vùng đất xã hiện nay thuộc xã Dur KmălKmăn.
 
Năm 2002 Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc thành lập xã thuộc huyện Krông Ana, trên cơ sở đó tách xã Dur KmălKmăn thành hai xã Dur KmălKmăn và xã Băng ADrênhAdrênh, địa giới hành chính của xã bắt đầu có như ngày nay
 
Trung tâm hành chính của xã từ Ngã Ba Cây Hương đi vào 3 km, cách trung tâm [[buôn TrấpTrăp|thị trấn Buôn TrấpTrăp]] 10 km, thông với xã [[Dur KMălKMăn]] là đường Đồi Dầu.
Hệ thống giáo dục gồm 3 cấp học: Mầm non có trường mầm non Hoa Hồng; Tiểu học có trường tiểu học Tây Phong; Trung học cơ sở có trường THCS Băng A DrênhAdrênh.
 
Ngăn cách giữa thị trấn Buôn TrấpTrăp và một phần thôn EatunÊa Tun I(nay là thôn I và thôn III) là hồ EatunÊa Tun (còn gọi là hồ Tây Phong "Tač Prong").
 
== Đơn vị hành chính ==
Người dùng vô danh