Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Băng Adrênh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Xã gồm:
 
- 5 thônThôn: thônThôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn EabrinhÊa Brinh)
 
- 2 buôn: Buôn Čuê, Buôn K62 (buôn căn cứ cách mạng trước đây (H9). Hai buôn thuộc những buôn dân tộc Êđê thiểu số bản địa, là người tại chỗ sống lâu năm của xã.
 
- 2 buôn: buôn Cuễ, buôn K62 (buôn căn cứ cách mạng trước đây (H9))
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
Người dùng vô danh