Khác biệt giữa các bản “Buôn Hồ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Lịch sử ==
Năm 1931, thực dânngười Pháp thành lập quận Buôn Hồ thuộc tỉnh Darlac.
 
Theo Nghị định số 356-BNV/HC/NĐ của chính quyền [[Việt Nam Cộng hòa]] ngày 2 tháng 7 năm 1958, quận Buôn Hồ có 4 tổng: Čư ĐlieyaDliê Ya (4 xã), Čư Kuk (3 xã), Čư Kti (5 xã), Čư Drê (4 xã).
 
Sau năm 1975, quận Buôn Hồ đổi thành huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, ban đầu bao gồm 24 xã: Bình Thuận, Čư Bao, Čư Nĕ, Čư Suê, Čuôr Dăng, Dliê Ya, Dliê Yang, Đoàn Kết, Êa Đê, Êa Drông, Ea H’Đinh, Ea Hleo, Ea Hồ, Êa Khăl, Ea Pốk, Ea Sôl, Ea Sup, Ea Toh, Ea Tul, Krông Na, Pơng Drang, Quảng Phú, Tam Giang, Thống Nhất.
Người dùng vô danh