Khác biệt giữa các bản “Krông Pắc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chủ tịch UBND =
| bí thư huyện ủy =
| dân tộc = Kinh [Việt], Êđê [Rhade], Jơrai[Jarai], Tày, Nùng, M'nôngMnông [Bunong], Bru - [Vân Kiều], H'MôngHMông...
| biển số xe = 47-M1
| fax =
Người dùng vô danh