Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ragnarök”

→‎Từ nguyên: sửa lại từ loại.
(Sửa lại bản dịch và bổ sung thần thoại)
(→‎Từ nguyên: sửa lại từ loại.)
 
== Từ nguyên ==
Từ ''"ragnarok"'' đã có một lịch sử lâu dài liên quan đến cách giải nghĩa. Yếu tố đầu tiên của nó, ''"ragna"'', là sốtính nhiềutừ của từ ''"regin"'' mang nghĩa ''"quyền lực"'' hay ''"thần thánh"''. Tuy nhiên, yếu tố thứ hai của nó lại mang hai biến thể là ''"rök"'' và ''"røkkr".'' ''"Rök"'' có ý nghĩa là ''"căn nguyên", "số phận"'' hoặc ''"kết thúc".'' Hình thức khác là "Ragnarøkkr" được tìm thấy trong các bài thơ "Lokasenna" và cả Prose Edda. Danh từ ''"røkkr"'' là ''"hoàng hôn"'' hay ''"tối"''. Như vậy, có thể hiểu Ragnarok là ''"sự diệt vong của thần linh"'' hay ''"hoàng hôn của chư thần".''
 
Một vài cụm từ khác để nói về sự kiện này là ''"aldar rökr" (kết thúc của thời gian"), "tiva rökr"'' và ''"þá er regin deyja" ("khi các vị thần chết")'' trong một đoạn của Vafthrudnismal và unz um rjufásk regin ''("thần thánh sẽ bị tiêu diệt")'' trong Lokasenna.
Người dùng vô danh