Khác biệt giữa các bản “Rum”

+ bản mẫu
(+ bản mẫu)
*[http://www.thepirateslair.com/nautical-naval-antiques-rum-water-keg-cask.html PhotoHistory of Rum Casks and Grog Kegs used aboard US and British Naval Vessels]
*[http://www.thepirateslair.com/7-antique-naval-rum-cups.html PhotoHistory of 19th Century British Royal Navy Rum Cups and Grog Pails]
{{Đồ uống có cồn}}
 
[[Thể loại:Rượu]]