Khác biệt giữa các bản “Luật bóng đá”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Luật X: [[Bàn thắng (bóng đá)|Bàn thắng hợp lệ]]
* Luật XI: [[Luật việt vị (bóng đá)|Việt vị]]
* Luật XII: [[Lỗi (bóng đá)|Lỗi và hành vi khiếmngu nhãnguoi]]
*
* Luật XIII: Những quả phạt ([[Đá phạt trực tiếp (bóng đá)|trực tiếp]] và [[Đá phạt gián tiếp (bóng đá)|gián tiếp]])
* Luật XIV: [[Phạt đền (bóng đá)|Quả phạt đền]]
* Luật XV: [[Ném biên (bóng đá)|Ném biên]]
* Luật XVI: [[Quả phát bóng (bóng đá)|Quả phát bóng]]
* Luật XVII: [[Phạt góc (bóng đá)|Quả phạt góc]].