Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khối lượng riêng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''[[Khối lượng riêng|khối]] lượng riêng là khối lượng của vật đó trên 1 đơn vị thể tích. Khối lượng riêng''' (tiếng Anh: Density), còn được gọi là '''mật độ khối lượng''', là một đặc tính về [[mật độ]] khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó, là đại lượng đo bằng [[phép chia có dư#Định lý về phép chia với dư|thương số]] giữa [[khối lượng]] (m) của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và [[thể tích]] (V) của [[vật chất|vật]].
 
Công thức <math>D = {m \over V}</math> (D là khối lượng riêng, đơn vị <math>kg/m^3</math>; m là khối lượng, đợn vị <math>kg</math>; V là thể tích, đơn vị <math>m^3</math>)
*[[Trọng lượng riêng]]
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}<br />{{sơ khai}}
{{sơ khai}}
 
[[Thể loại:Mật độ]]