Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Thuần”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước vị = [[Chúa Nguyễn]]
| thêm = vietnam
‎|hình=Chúa_Nguyễn_Phúc_Thuần.jpg
|ghi chú hình=Tranh vẽ chúa Nguyễn Phúc Thuần (thế kỉ 17) được lưu lại trong nhà thờ Quốc Uy Công tại Huế
| chức vị = [[Nguyễn]] [[Vương]]
| tại vị = [[1765]] - [[1776]]<timeline>
| nơi mất = [[Đàng Trong]], [[Đại Việt]]
| vợ=[[Nguyễn Thị Châu]]
| con cái=[[Nguyễn Phúc Ngọc Thục]]|hình=|ghi chú hình=}}
 
'''Nguyễn Phúc Thuần''' ([[1754]] - [[1777]], ở ngôi 1765 - 1777), hay '''Nguyễn Duệ Tông''', còn có tên khác là '''Nguyễn Phúc Hân''', là người cai trị thứ 9 của chính quyền [[Chúa Nguyễn]] ở [[Đàng Trong]] vào thời kì Lê Trung hưng trong [[lịch sử Việt Nam]]{{sfn|Charpius, Oscar|1995|p=138 - 141}}. Sau cái chết của phụ vương, Nguyễn Phúc Thuần được quyền thần [[Trương Phúc Loan]] lập làm Vương khi chỉ mới 12 tuổi, và người này sau đó thâu tóm hết chính quyền ở Nam Hà, và làm nhiều việc khiến triều đình Phú Xuân ngày càng lụn bại, suy yếu.
Người dùng vô danh