Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Thuần”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hoàng tộc = [[Chúa Nguyễn|Họ Nguyễn]]
| chức vị 2 = [[Thái thượng vương]]
| tiền nhiệm 2 = Chức[[1776]] Được- lập[[1777]]
| kế nhiệm 2 = O
| kiểu hoàng tộc = Gia tộc
Người dùng vô danh