Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Tần”

Đề nghị xem xét lại Tôn Thất hiệp với chúa Nguyễn phúc thuần.... Khác nhau hoàn toàn...
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.237.145.98 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
Thẻ: Lùi tất cả
(Đề nghị xem xét lại Tôn Thất hiệp với chúa Nguyễn phúc thuần.... Khác nhau hoàn toàn...)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vợ = [[Chu Thị Viên]]<br>[[Tống Thị Đôi]]
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = [[Nguyễn Phúc Diễn]]<br>[[Nguyễn Phúc Thái]]<br>[[Nguyễn Phúc Trân]]<br>[[Tôn Thất Hiệp (tướng Chúa Nguyễn)| Nguyễn Phúc Thuần]]<br>[[Nguyễn Phúc Niên]]<br>[[Nguyễn Phúc Nhiễu]]<br>[[Nguyễn Phúc Ngọc Tảo]]<br>Hai hoàng nữ khuyết danh
| sinh = {{ngày sinh|1620|7|18}} <ref name="nguyenphuoctoc">{{harvnb|Gia tộc Nguyễn Phước|2006}}</ref>
| mất = {{ngày mất và tuổi|1687|4|30|1620|7|18}} <ref name="nguyenphuoctoc"/>
Người dùng vô danh