Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lê Sùng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Bị Lê Uy Mục giết ==
Năm 1505, [[Lê Túc Tông]] qua đời sớm ở tuổi 17, người anh là [[Lê Uy Mục]] lên kế vị bắt đầu lao vào ăn chơi, hoang dâm, rượu chè, lại còn giết luôn cả tổ mẫu và các tôn thất nhà Lê. Năm 1509, trong lúc ông đang đi ngủ thì Lê Uy Mục cho người lẻn vào giết, khi đó ông mới chỉ có 23 tuổi.
 
== Truy tôn ==
Người dùng vô danh