Khác biệt giữa các bản “Sông Côn”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 55568479 của 2402:800:6343:D6BF:9578:15FF:A0C3:50D4 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
{{coord|13|54|6|N|109|13|23|E|format=dms|display=title}}
[[Tập tin:Sông Côn, đoạn qua An Nhơn.JPG|nhỏ|300px|phải|sông Côn, đoạn qua An Nhơn]]
'''Sông Côn''' còn gọi là '''sông Kôn''' hoặc '''sông Kone''' là dòng sông lớn nhất của tỉnh [[Bình Định]], Việt Nam.<ref name = BandoHc >BảnTập bản đồ Hànhhành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 20042013.</ref ><ref name = Bd50-db39 >Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ D-49- 26C, 38- A,B,C,D. Cục Đo đạc và Bản đồ, 2004.</ref>.
 
Sông dài 171&nbsp;km. Lưu vực sông có diện tích 2980&nbsp;km² thuộc các huyện [[An Khê]] (Gia Lai), [[An Lão, Bình Định|An Lão]], [[Vĩnh Thạnh, Bình Định|Vĩnh Thạnh]], [[Tây Sơn, Bình Định|Tây Sơn]], [[Vân Canh]], [[An Nhơn]] và [[Tuy Phước]] (Bình Định).<ref name =qd1989-slt >[https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-1989-QD-TTg-Danh-muc-luu-vuc-song-lien-tinh-113887.aspx Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh]. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 25/11/2019.</ref><ref name =BinhDinh-tt23 >[https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-23-2015-btnmt-danh-muc-dia-danh-dan-cu-son-van-lap-ban-do-phan-dat-lien-binh-dinh-44153.html Thông tư 23/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015] của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư... lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định. Thuky Luat Online, 2017. Truy cập 30/11/2019.</ref>
 
== Dòng chảy ==
 
==Tham khảo==
{{thamTham khảo |colwidth=28em}}
*Atlat địa lý Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục