Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

Trang mới: “'''Nguyễn Bá Quýnh''' Thiếu uý, tước Nguyên quận công, Là người bị Trinh Kiểm gọi về (1569)để Nguyễn Hoàng vào thế khi…”
(Trang mới: “'''Nguyễn Bá Quýnh''' Thiếu uý, tước Nguyên quận công, Là người bị Trinh Kiểm gọi về (1569)để Nguyễn Hoàng vào thế khi…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh